نشانی:
اصفهان،نجف آباد، پلیس راه، شهرک صنعتی، خیابان صنعت، خیابان آهن شرقی/کد پستی:85195/115
پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
تلفن: 0331-2450771-2440100
نمابر: 0331-2450772
http://www.fouladshid.ir
پست الکترونیک